Asalarilar urush davrida

Posted on

Asalarilardan harbiy maqsadlarda foydalanish tarixi.   Tarixda asalarilardan qurol yoki himoya sifatida urushlarda foydalangan xalqlarni ulardan foydalanmaganlarga nisbatan ancha koʻp boʻlishi mumkin. Hatto…

Read More

Asalarichilik

Apikultura, yoki asalarichilik bu asalarilarni insonlar yasagan uyalarda kam mehnat, vaqt va xarajatlarsiz saqlab maksimal darajada mahsuldorlikka erishish san’atidir. Asalarilardan bebaho bo‘lgan asal, asalari…

Read More