Asalarilar urush davrida

Posted on

Asalarilardan harbiy maqsadlarda foydalanish tarixi.   Tarixda asalarilardan qurol yoki himoya sifatida urushlarda foydalangan xalqlarni ulardan foydalanmaganlarga nisbatan ancha koʻp boʻlishi mumkin. Hatto…

Read More