Asal aynishi

Asal aynishiga qo’yidagilar sabab bo’lishi mumkin: 1. Asal vaqtidan oldin, pishib yetilmagan holida yig’ib olingan va tarkibidagi namlik miqdori me’yoridan yuqori bo’lsa. Pishib yetilgan asal nima va undagi namlik miqdori asal aynishiga…

Read More

Asalarichilik

Apikultura, yoki asalarichilik bu asalarilarni insonlar yasagan uyalarda kam mehnat, vaqt va xarajatlarsiz saqlab maksimal darajada mahsuldorlikka erishish san’atidir. Asalarilardan bebaho bo‘lgan asal, asalari…

Read More

Республикамизда асаларичилик тармоғини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ПРЕЗИДЕНТИНИНГҚАРОРИ (Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 2017 й.) Асаларичилик тармоғини бошқариш тизимини тубдан такомиллаштириш, тармоқда наслчилик ишларини илмий асосда ташкил этиш,…

Read More